Στο πρώτο αυτό μάθημα οι μαθητές θα συζητήσουν και θα ξεκαθαρίσουν τις παρακάτω έννοιες:

  • Τι είναι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
  • τι είναι ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
  • Κύκλος Επεξεργασίας της Πληροφορίας

Βιντεομάθημα

online ασκήσεις