Βασικές Έννοιες

Στο πρώτο αυτό μάθημα οι μαθητές θα συζητήσουν και θα ξεκαθαρίσουν τις παρακάτω έννοιες: Τι είναι ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ τι είναι ΔΕΔΟΜΕΝΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Κύκλος Επεξεργασίας της Πληροφορίας Βιντεομάθημα online ασκήσεις

Συνέχεια ανάγνωσης